Het taxatiemodel

model- en taxatiewaarden in de praktijk

Beschrijving

Modelmatig waarderen wordt steeds breder toegepast in de wereld van taxaties. Taxatiewaarden moeten -meer dan ooit tevoren- toetsbaar zijn en onderbouwd worden. In het kader van de uitvoering van de Wet WOZ, maar ook bij het uitvoeren van taxatierapporten die gevalideerd worden door het NWWI, wordt al geruime tijd gewaardeerd met behulp van taxatiemodellen. Deze modellen zijn voor een groot deel gebaseerd op uitgangspunten die gebruikt worden in de statistiek; een wetenschap op zich.

Aan deze modellen hangt echter ook een risico. De woningmarkt is oververhit: het aanbod blijft achter op de vraag, wat leidt tot grote prijsstijgingen. De waardeontwikkeling op de vastgoedmarkt is cyclisch.
Hoe ga je, binnen de huidige onvoorspelbaarheid van de particuliere woningmarkt om met modelwaarden die afwijken van transactieprijzen en taxatiewaarden? De nieuwe rol van de taxateur vraagt immers om het vermogen om afwijkingen van modelwaarden te verklaren en inzicht te geven in de juistheid van de taxatiewaarde.

De inhoud

Tijdens deze studiedag gaan we in op hoe de taxatiemodellen zijn ingericht en hoe een modelwaarde tot stand komt. De betrouwbaarheid van huizenindices en prijsindexmodellen en zowel de markttechnische- als statistische invloedsfactoren -zoals transactie- en marktruis- komen uitgebreid aan bod aan de hand van rekenvoorbeelden en (eenvoudige) rekenopgaven. We geven aandacht aan het belang van de juiste primaire- en secundaire objectkenmerken in relatie tot modelmatige waardebepaling.

De kosten

Deze studiedag, bestaande uit twee dagdelen, kost €295,- per deelnemer (exclusief btw). Koffie, thee versnaperingen en een uitstekende lunch zijn inbegrepen.

Op locatie of online

SENS Opleidingen verzorgt zowel cursussen op locatie als online. Meer weten over hoe zo'n online training gaat? Klik dan hier.

Kalender

Deze cursus is nog niet ingepland. Wij houden je graag op de hoogte als je interesse hebt om individueel in te schrijven. Het is ook mogelijk om deze cursus incompany te organiseren. 

Interesse? Laat het even weten via secretariaat@sensopleidingen.nl.

Details
  • Doelgroep: taxateurs
  • Tijdsbesteding: 2 dagdelen (1 dag)
  • Deze training levert 6 PE punten op voor de kamers wonen, BV, LV en WOZ van het NRVT
Aanmelden voor deze cursus