Pilot nieuwe opleiding WOZ medewerker

De eerste groep van 11 deelnemers ging onder leiding van docent Henk Balke van start bij de BSGR in Leiden. Een tweede groep van 8 KONDAR medewerkers startte met Hans Smit in Arnhem. Per 1 november werd ook bij de gemeente Amsterdam gestart. Paul Ingenhou begon daar met een groep van 15 medewerkers en ging in versneld tempo, waardoor deze groep nu qua behandelde onderwerpen min of meer gelijk loopt met de andere 2 groepen.

De inschatting dat er 12 dagdelen nodig zouden zijn om samen met alle deelnemers de lesstof te behandelen, lijkt goed gedaan te zijn. Inmiddels is er een uitgebreide syllabus gemaakt en voor elke les een presentatie waarmee de docenten en handig hulpmiddel hebben om er zeker van te zijn dat alle verplichte lesstof aan de orde komt. Nieuw is dat de lessen worden afgesloten met een online quiz. De deelnemers doen hier fanatiek aan mee en de vragen geven soms aanleiding tot grote hilariteit.

In december wordt bij de deelnemers aan de pilot-opleiding een proefexamen afgenomen, zodat zij goed worden voorbereid op het eerste examen bij het SVMnivo in januari.

De pilot verloopt voorspoedig, zodat SENS Opleidingen er helemaal klaar voor is om in 2019 voor diverse groepen de opleiding WOZ-medewerker te gaan verzorgen!

Berichten (0)

Er zijn nog geen berichten geplaatst

Voeg een bericht toe